Threads from FS Yusuf - Rattibha
Comms/PR Strategist || Policy Reform || Governance || Partner @unlockingcanada || PR šŸ“©Fsyusuf8@gmail.com || #SpacesHost #PitchWithYusuf || DM for Adverts Threads from FS Yusuf @FS_Yusuf_ - Rattibha