Threads from Perisai Waja - Rattibha
Berkicau tentang isu ekonomi dan pembangunan lestari | Nasionalis Melayu Perlembagaan, bukan keturunan | Nasionalis Malaysia Threads from Perisai Waja @PerisaiPejuang - Rattibha