ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. -ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರ
ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. -ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರ