Shika hili mfalme, Usijiweke kabisa kwa mwanamke, ana machaguo mengi kukuzidi Chaguo lako ni moja tu kujitafuta zaidi ya jana Ukijiweka kwa m
Shika hili mfalme, Usijiweke kabisa kwa mwanamke, ana machaguo mengi kukuzidi Chaguo lako ni moja tu kujitafuta zaidi ya jana Ukijiweka kwa m