Veer hai Virat hai, Cricket Ka woh Samrat hai.. Woh Kam se nahi name se #Virat hai 💪🏻 #ViratKohli𓃵 #INDvsWI @imVkohli
Veer hai Virat hai, Cricket Ka woh Samrat hai.. Woh Kam se nahi name se #Virat hai 💪🏻 #ViratKohli𓃵 #INDvsWI @imVkohli