அதிமுகவுக்கு 66 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாஜக தொண்டர்கள் போட்ட பிச்சை. இந்த உண்மையை வருங்கால தேர்தல் முடிவுகள் உறுதி செய்யும்.
அதிமுகவுக்கு 66 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாஜக தொண்டர்கள் போட்ட பிச்சை. இந்த உண்மையை வருங்கால தேர்தல் முடிவுகள் உறுதி செய்யும்.