Allah ka shiga tsakaninmu da masu taurin bashi. a cinye maka kudi a kuma dena kulaka.
Allah ka shiga tsakaninmu da masu taurin bashi. a cinye maka kudi a kuma dena kulaka.