Birni Ukku ne a duniya MAKKA da MADINA sai kuma KATSINA Wanda bai yadda ba ya daukaka qara.
Birni Ukku ne a duniya MAKKA da MADINA sai kuma KATSINA Wanda bai yadda ba ya daukaka qara.