แผ่เมตตา และอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษทางสายเลือดของเราอยู่เสมอ ขอบคุณพวกเขา บอกรักพวกเขา และให้อภัยพวกเขาด้วย เราจะรู้จัก หรือไม่รู้จักพวกเขาก็ตาม เขาจ
แผ่เมตตา และอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษทางสายเลือดของเราอยู่เสมอ ขอบคุณพวกเขา บอกรักพวกเขา และให้อภัยพวกเขาด้วย เราจะรู้จัก หรือไม่รู้จักพวกเขาก็ตาม เขาจ