Kabla ya kumsaidia aliyekuwa ndani ya Shimo, kwanza hakikisha yeye mwenyewe pia anataka kutoka huko, vinginevyo utajikuta mko wote Shimoni. Usimsaidi
Kabla ya kumsaidia aliyekuwa ndani ya Shimo, kwanza hakikisha yeye mwenyewe pia anataka kutoka huko, vinginevyo utajikuta mko wote Shimoni. Usimsaidi