Tinubu wai yane 😩😩😩 An gama sallah, Liman yace "Assalamu Alaikum" Ladan Yace "Wa'alai kumussalam" πŸ˜‚πŸ’”
Tinubu wai yane 😩😩😩 An gama sallah, Liman yace "Assalamu Alaikum" Ladan Yace "Wa'alai kumussalam" πŸ˜‚πŸ’”