“Uwezo tu Sina ningekuhonga MADINA Hata hii dunia iitwe kWa lako JINA ”🎶
“Uwezo tu Sina ningekuhonga MADINA Hata hii dunia iitwe kWa lako JINA ”🎶