Threads from Kita dan Bumi - Rattibha
Kita dan Bumi Cerita kehidupan aku, kamu dan bumi, rumah kita 🌍 Threads from Kita dan Bumi @kitadanbumi - Rattibha