Threads from חיים רמון - Rattibha
לשעבר המשנה לראש הממשלה, שר הבריאות, שר הפנים, השר לענייני ירושלים ושר המשפטים Threads from חיים רמון @ramonhaim - Rattibha