Hız, mutluluk vaad etti. McDonalds, 90 saniyede siparişi hazırladı, Dominos Pizza 45 dakikada siparişi eve teslim etti. Tokyo'da bir lokanta en hızlı
Hız, mutluluk vaad etti. McDonalds, 90 saniyede siparişi hazırladı, Dominos Pizza 45 dakikada siparişi eve teslim etti. Tokyo'da bir lokanta en hızlı