هل تعرف ماهو promoter، Shine Delgarno sequence، ribosomal binding site، multiple cloning site، البلازميد، expression vector؟ : و إذا لم تكن تعرف
هل تعرف ماهو promoter، Shine Delgarno sequence، ribosomal binding site، multiple cloning site، البلازميد، expression vector؟ : و إذا لم تكن تعرف