धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर... नेहमी ‘हिंदुपदपादशाही’ यातील ‘हुतात्मा छत्रपति’ चा SS वापरुन सावरकरांवर ताशेरे ओढण्याचा
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर... नेहमी ‘हिंदुपदपादशाही’ यातील ‘हुतात्मा छत्रपति’ चा SS वापरुन सावरकरांवर ताशेरे ओढण्याचा