🔶पुण्यश्लोक शाहूछत्रपती आणि ‘त्यांचा’ नाना (नानासाहेब पेशवा): १७४६ मध्ये काही कपटी लोकांनी नानासाहेब पेशव्यांच्या विरोधात शाहूछत्रपतींचे कान फुंकले
🔶पुण्यश्लोक शाहूछत्रपती आणि ‘त्यांचा’ नाना (नानासाहेब पेशवा): १७४६ मध्ये काही कपटी लोकांनी नानासाहेब पेशव्यांच्या विरोधात शाहूछत्रपतींचे कान फुंकले