#Thread | टिळकांची अंत्ययात्रा ! जसजशी टिळकांच्या निधनाची बातमी पसरली तसतसे लोक सरदारगृहाकडे धावू लागले. लोक ढळाढळा रडत होते. पावसानेही कहर केला हो
#Thread | टिळकांची अंत्ययात्रा ! जसजशी टिळकांच्या निधनाची बातमी पसरली तसतसे लोक सरदारगृहाकडे धावू लागले. लोक ढळाढळा रडत होते. पावसानेही कहर केला हो