🔴 Market Structure + Supply Demand ( Market Yapısı + Arz ve Talep ) Market yapısını takip ederken, arz ve talep bölgelerinin nasıl çalıştığını bili
🔴 Market Structure + Supply Demand ( Market Yapısı + Arz ve Talep ) Market yapısını takip ederken, arz ve talep bölgelerinin nasıl çalıştığını bili