थ्रेड:- डॉक्टर आंबेडकर यांच्या द्वितीय पत्नी सविता कृष्णराव कबीर या जन्माने ब्राह्मण होत्या. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी दीक्षाभूमी, नागपूर येथे बाबासाहेब