शिवाजी म्हणजे भरकटलेला देशभक्त, असे म्हणणाऱ्या तथाकथित महात्म्याला आम्ही शिवभक्तांनी राष्ट्रपिता का म्हणावे..? खरेतर यांना राष्ट्रपिता कोणी केले हा