रवींद्र पाटील मराठा मोळे पोलीस कॉन्स्टेबल हे होते नसेडीसलमान चे बॉडी गार्ड त्या वेळा सलमान ने फुटपाथ वरील गरिबाला गाडीने नसेत चिरडले. त्याच वेळा तो फर
रवींद्र पाटील मराठा मोळे पोलीस कॉन्स्टेबल हे होते नसेडीसलमान चे बॉडी गार्ड त्या वेळा सलमान ने फुटपाथ वरील गरिबाला गाडीने नसेत चिरडले. त्याच वेळा तो फर