#थ्रेड लष्करातील सुनियोजित बंडखोरी आणि महाभयंकर दंगली पासून देश आणि पंजाब वाचला. मोदींनी कृषी कायदे रद्द केले, बरं झालं! - लेखन, भाऊ तोरसेकर पं
#थ्रेड लष्करातील सुनियोजित बंडखोरी आणि महाभयंकर दंगली पासून देश आणि पंजाब वाचला. मोदींनी कृषी कायदे रद्द केले, बरं झालं! - लेखन, भाऊ तोरसेकर पं