बारा मावळातील महरट्टा देशमुख 🚩 पश्चिम महाराष्ट्रातील पौराणिक मावळ प्रदेश हा दक्खन पठारावरील राजकीय दृष्ट्या सर्वात महत्वाचा प्रदेश आहे.📜 सातवाह
बारा मावळातील महरट्टा देशमुख 🚩 पश्चिम महाराष्ट्रातील पौराणिक मावळ प्रदेश हा दक्खन पठारावरील राजकीय दृष्ट्या सर्वात महत्वाचा प्रदेश आहे.📜 सातवाह