Di Malaysia, kita mempunyai SMART Tunnel yg berfungsi sebagai jalan raya & pengalih air banjir. Di Jepun pula, ada satu sistem yg hampir sama, tet
Di Malaysia, kita mempunyai SMART Tunnel yg berfungsi sebagai jalan raya & pengalih air banjir. Di Jepun pula, ada satu sistem yg hampir sama, tet