Pesan para Masyayikh, di antara matan yang perlu dihafal oleh para penuntut ilmu adalah: 1) Matan Aqidatul Awam (Akidah) 2) Matan Ummul Barahin (
Pesan para Masyayikh, di antara matan yang perlu dihafal oleh para penuntut ilmu adalah: 1) Matan Aqidatul Awam (Akidah) 2) Matan Ummul Barahin (