#Thread #KashmirFiles सावंतांचा एक ट्विट वाचला, त्रास झाला. म्हटलं थोडं उत्खनन करावे. https://t.co/xtyausZTFq (1/10)
#Thread #KashmirFiles सावंतांचा एक ट्विट वाचला, त्रास झाला. म्हटलं थोडं उत्खनन करावे. https://t.co/xtyausZTFq (1/10)