*⃣ नसलेला ब्राह्मणवाद *⃣ ब्राह्मणवाद हा शब्द वापरून ब्राह्मणांना शिव्या देणाऱ्या कुणालाही एकदा फक्त विचारा की ब्राह्मणवाद म्हणजे नक्की काय?एकालाही
*⃣ नसलेला ब्राह्मणवाद *⃣ ब्राह्मणवाद हा शब्द वापरून ब्राह्मणांना शिव्या देणाऱ्या कुणालाही एकदा फक्त विचारा की ब्राह्मणवाद म्हणजे नक्की काय?एकालाही