*हाड मोडल्यावर घ्यायचे आदिवासी औषध.* हात मोडल्यावर (फ्रॅक्चर झाल्यावर) लवकर बरे होण्यासाठी काय खावे? चिकन आणि अंडी यावर प्रभावी आहेत का? हात मोडल्य
*हाड मोडल्यावर घ्यायचे आदिवासी औषध.* हात मोडल्यावर (फ्रॅक्चर झाल्यावर) लवकर बरे होण्यासाठी काय खावे? चिकन आणि अंडी यावर प्रभावी आहेत का? हात मोडल्य