नव्वदच्या दशकात पुण्यात गोपाळ गाडगीळ नामक माणसाने स्वतःचा बंगला बांधला. या बंगल्यात रहायला गेल्यावर कपडे वाळत घालायला आपण नेहमी करतो तेच त्यांनी केले.
नव्वदच्या दशकात पुण्यात गोपाळ गाडगीळ नामक माणसाने स्वतःचा बंगला बांधला. या बंगल्यात रहायला गेल्यावर कपडे वाळत घालायला आपण नेहमी करतो तेच त्यांनी केले.