The Healing Power Of Music ! Indian music has seven notes or swaras/vibes – Shadjamam, Rishabham, Gandharam, Madhyamam, Panchamam, Dhivatham and Ni
The Healing Power Of Music ! Indian music has seven notes or swaras/vibes – Shadjamam, Rishabham, Gandharam, Madhyamam, Panchamam, Dhivatham and Ni