Lewandowski: - Wielu dzieciaków chce grać tylko w piłkę. To błąd. Widzę różnicę między sobą a innymi, dzięki uprawianiu wielu dyscyplin. Moja koordyna
Lewandowski: - Wielu dzieciaków chce grać tylko w piłkę. To błąd. Widzę różnicę między sobą a innymi, dzięki uprawianiu wielu dyscyplin. Moja koordyna