Syekh Abul Hasan Syadzili berkata kepada murid-muridnya: كلوا من أطيب الطعام، واشربوا من ألذ الشراب، وناموا على أوطاء الفراش، والبسوا ألين الثياب.
Syekh Abul Hasan Syadzili berkata kepada murid-muridnya: كلوا من أطيب الطعام، واشربوا من ألذ الشراب، وناموا على أوطاء الفراش، والبسوا ألين الثياب.