சோழ வரலாற்றின் மர்ம கொலை.. ஆதித்த கரிகாலனை யார் கொன்றது..? 1000 ஆண்டுகளை கடந்தும் விலகாத புதிர்… ரவிதாசன், சோமன், பரமேஸ்வரன் ஆகிய மூவரும் சகோதரர்கள
சோழ வரலாற்றின் மர்ம கொலை.. ஆதித்த கரிகாலனை யார் கொன்றது..? 1000 ஆண்டுகளை கடந்தும் விலகாத புதிர்… ரவிதாசன், சோமன், பரமேஸ்வரன் ஆகிய மூவரும் சகோதரர்கள