دوستن جي شديد اسرار ۽ تالو بند سنگتي جي اجازت سان سندس ڪالهوڪا ٽوئيٽ اسڪرينشاٽ ٿريڊ جي صورت ۾ پيش ڪجن ٿا. A thread
دوستن جي شديد اسرار ۽ تالو بند سنگتي جي اجازت سان سندس ڪالهوڪا ٽوئيٽ اسڪرينشاٽ ٿريڊ جي صورت ۾ پيش ڪجن ٿا. A thread