اڄ جي ڪهاڻي.! هڪ همراه کي گهڻي ڪاوڙ ايندي هئي. ٿوري ٿوري ڳالھ تي گهڻي ڪاوڙ ڪري پنهنجو نقصان ڪندو هو، هڪ ڏينهن سندس پيءُ کيس چيو پٽ ڪاوڙ گهٽ ڪندو ڪر
اڄ جي ڪهاڻي.! هڪ همراه کي گهڻي ڪاوڙ ايندي هئي. ٿوري ٿوري ڳالھ تي گهڻي ڪاوڙ ڪري پنهنجو نقصان ڪندو هو، هڪ ڏينهن سندس پيءُ کيس چيو پٽ ڪاوڙ گهٽ ڪندو ڪر