मॅनेजर आणि Notice Period चा दबाव 🧵 एका सत्यघटने नुसार पहिला जॉब(२ वर्ष अनुभव) असताना एकाने राजीनामा दिला. जो मॅनेजर आजवर कामावर काम खुश होता तो चिडला
मॅनेजर आणि Notice Period चा दबाव 🧵 एका सत्यघटने नुसार पहिला जॉब(२ वर्ष अनुभव) असताना एकाने राजीनामा दिला. जो मॅनेजर आजवर कामावर काम खुश होता तो चिडला