இந்தியாவின் இன்றைய ஆட்சியாளர்களைப் போல எதிரி நாட்டுக்குக்கூட கிடைக்க கூடாது. 1. பிரதமர்-நரேந்திர மோடி (பொய் வாக்குறுதி, பணமதிப்பிழப்பு,GST, கொரானா
இந்தியாவின் இன்றைய ஆட்சியாளர்களைப் போல எதிரி நாட்டுக்குக்கூட கிடைக்க கூடாது. 1. பிரதமர்-நரேந்திர மோடி (பொய் வாக்குறுதி, பணமதிப்பிழப்பு,GST, கொரானா