Selama memenuhi syarat sah dan rukun, maka dalam kerangka hukum wadl’i, jamaah morat-marit seperti ini tetap sah. Sama seperti salat dengan pacar,
Selama memenuhi syarat sah dan rukun, maka dalam kerangka hukum wadl’i, jamaah morat-marit seperti ini tetap sah. Sama seperti salat dengan pacar,