ग्रामीण भागातील तरुण आळशी होत चाललाय. फक्त फेसबुक आणि व्हाट्सअपवर शेतकऱ्यांच्या पोस्ट करणारा युवक प्रत्यक्षात मात्र दिवसभर स्टॅण्डवर पडीक दिसतो. 23-24
ग्रामीण भागातील तरुण आळशी होत चाललाय. फक्त फेसबुक आणि व्हाट्सअपवर शेतकऱ्यांच्या पोस्ट करणारा युवक प्रत्यक्षात मात्र दिवसभर स्टॅण्डवर पडीक दिसतो. 23-24