دائماً نتسائل ونقول هذه الحشرة ايش فايدتها وهذا الحيوان ايش فايدته ونقول ياليته لو ينقرض ونفتح وننسى قوله تعالى ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِق
دائماً نتسائل ونقول هذه الحشرة ايش فايدتها وهذا الحيوان ايش فايدته ونقول ياليته لو ينقرض ونفتح وننسى قوله تعالى ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِق