*பாஜக-வை தோற்கடிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?* பாசிச பாஜக வை 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் வீழ்த்த வேண்டுமென்றால் அதற்கு சரியான வியூகமும் நடைமுறை திட்டங்களு
*பாஜக-வை தோற்கடிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?* பாசிச பாஜக வை 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் வீழ்த்த வேண்டுமென்றால் அதற்கு சரியான வியூகமும் நடைமுறை திட்டங்களு