הפרויקט הכי יקר בתולדות האנושות סדרת המגה-פרויקטים במזרת התיכון מתקרבת לסיומה, והיא לא תהיה שלמה בלי עדכון על פרויקט הפרויקטים הסעודי, שאולי יותר נ
הפרויקט הכי יקר בתולדות האנושות סדרת המגה-פרויקטים במזרת התיכון מתקרבת לסיומה, והיא לא תהיה שלמה בלי עדכון על פרויקט הפרויקטים הסעודי, שאולי יותר נ