நம்ம சேனல்ல போன வருஷம் ஒரு வீடியோல, ஒரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் பத்தி சொல்லியிருந்தேன். வேலூர் மாவட்டத்துல காட்பாடி பக்கம் ஒரு குக்கிராமத்துல இருக்குற ஒரு
நம்ம சேனல்ல போன வருஷம் ஒரு வீடியோல, ஒரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் பத்தி சொல்லியிருந்தேன். வேலூர் மாவட்டத்துல காட்பாடி பக்கம் ஒரு குக்கிராமத்துல இருக்குற ஒரு