எவ்வளவு அழகான, ஆழமான கட்டுரை இது. ஒரு வரியைக் கூடத் தவறவிடாமல் வாசியுங்கள். செந்தில் பாலாஜிக்களின் கைதும் ; மோகன் பாகவத்துகளின் இந்து ராஷ்ட்டிர
எவ்வளவு அழகான, ஆழமான கட்டுரை இது. ஒரு வரியைக் கூடத் தவறவிடாமல் வாசியுங்கள். செந்தில் பாலாஜிக்களின் கைதும் ; மோகன் பாகவத்துகளின் இந்து ராஷ்ட்டிர