Diuen que un pare força adinerat volia que la seva filla veiés com vivia la gent pobra, i van anar a un poblat a viure un temps amb una família amb po
Diuen que un pare força adinerat volia que la seva filla veiés com vivia la gent pobra, i van anar a un poblat a viure un temps amb una família amb po