Nakuomba usiniwekee miba kwenye njia ya maisha yangu niitumiayo wala usitamani kunikwamisha kwa hila. Maana Familia yote inanitegemea Mimi.
Nakuomba usiniwekee miba kwenye njia ya maisha yangu niitumiayo wala usitamani kunikwamisha kwa hila. Maana Familia yote inanitegemea Mimi.