Topic : Tuwon masara tiya ɗaya da miyar kuka a gidan talaka Ingredients: ✓Masara = N1,100 ✓Surfe = N50 ✓Niƙa
Topic : Tuwon masara tiya ɗaya da miyar kuka a gidan talaka Ingredients: ✓Masara = N1,100 ✓Surfe = N50 ✓Niƙa