UMFAZI WAMAKHEHLA: Sisuke sisho ukuxabana kwey'ngane zomuntu okuyaye kuvele ngokuthi athi amakhehla or isiZulu. . . "ingane yangaphandle iyawubu
UMFAZI WAMAKHEHLA: Sisuke sisho ukuxabana kwey'ngane zomuntu okuyaye kuvele ngokuthi athi amakhehla or isiZulu. . . "ingane yangaphandle iyawubu